Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Τὸ 2008 συμπληρώθηκαν δέκα ἔτη ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο αὐτὴ ὁ πρόεδρος τῆς ῾Εταιρείας πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης προέβη σὲ περιληπτικὴ παρουσίαση τοῦ ἔργου τῆς Ἑται­ρείας μὲ ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἑταιρείας «Θεοδρομία» στὸ ὁποῖο γράφονται τὰ ἑξῆς.

(Τὰ γραφόμενα δὲν ἐξαντλοῦν τὴ δραστηριό­τητα τῆς Ἑταιρείας, γιὰ τὴν ὁποία ἐν καιρῷ θὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλα στοιχεῖα.)

Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο ἐπιλέγοντας τὸν τίτλο του:  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης