ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Τὸ 2008 συμπληρώθηκαν δέκα ἔτη ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο αὐτὴ ὁ πρόεδρος τῆς ῾Εταιρείας πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης προέβη σὲ περιληπτικὴ παρουσίαση τοῦ ἔργου τῆς Ἑται­ρείας μὲ ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἑταιρείας «Θεοδρομία» στὸ ὁποῖο γράφονται τὰ ἑξῆς.

(Τὰ γραφόμενα δὲν ἐξαντλοῦν τὴ δραστηριό­τητα τῆς Ἑταιρείας, γιὰ τὴν ὁποία ἐν καιρῷ θὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλα στοιχεῖα.)

Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο ἐπιλέγοντας τὸν τίτλο του:
Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 17/05/2022 10:20:02 πμ