Τετάρτη, 19 Ιουν, 2024
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Σειρὰ "ΠΑΤΕΡΙΚΑ"Σειρὰ

Σειρὰ «ΠΑΤΕΡΙΚΑ»

  1.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Ἑπόμενοι τοῖς θείοις πατράσι. Ἀρχές καί κριτήρια τῆς Πατερικῆς Θεο­λο­γίας, Θεσσαλονίκη 1997.

  2.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, Θεσσαλονίκη 1997.

  3.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Τέχνη Παρθενίας. Γάμος καί ἀγαμία εἰς τά περί παρθενίας πατερικά ἔργα, Θεσσαλονίκη 1997.

  4.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Θεολόγοι τῆς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1997.

  5.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Μοναχισμός. Μορφές καί θέματα, Θεσσα­λονίκη 1998.

  6.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Ἠθικά Κεφάλαια, Θεσσαλονίκη 2002.

  7.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Πατερική θεώρηση, Θεσσαλονίκη 2004.


ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΘΕΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ
Ἀρχὲς καὶ κριτήρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σειρὰ "Πατερικά", Βιβλίο ἀριθ. 2- Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου
ΤΕΧΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
Γάμος καὶ ἀγαμία εἰς τὰ περὶ παρθενίας πατερικὰ ἔργα
ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Καθηγητὴς Πανεπιστημίου - Σειρὰ Πατερικὰ 4
ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
Ἡ κιβωτὸς τοῦ γνήσιου Χριστιανισμοῦ, μίμηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων
ΗΘΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Βιβλία τοῦ Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση -Σειρὰ "Πατερικά", βιβλίο ἀριθ. 6
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
π. Θεόδωρος Ζήσης: Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος - Πατερικὴ Θεώρηση

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης