Παρασκευή, 23 Απρ, 2021
Του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου, Γλυκερίου μάρτυρος, Γεωργίου του εν Μαγνησία (1796), Λαζάρου και Λουκά (1802) των νεομαρτύρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ 
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ
Μὲ ἰδιαίτερη καύχηση ἐν Κυρίῳ ἀναφερόμαστε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἑ­ταιρείας «Θεοδρομία», τοῦ ὁποίου ἀνάδοχος εἶναι ὁ προστάτης τῆς Ἑται­ρείας Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ ὁποίου ἀντλή­θηκε ἡ λέξη «Θεοδρομία»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ
α) Φαινόμενα Νεοειδωλολατρείας - Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2004 β) Πρακτικὰ Διορθόδοξου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα Οἰκουμενι­σμὸς γ) Πρεσβ. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου, Ἡ Συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικούς.

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης