Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΟΥΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΟΥΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Οὐνία
Νεώτερες ἐξελίξεις

 

Τὸ νέον κείμενον περὶ Οὐνίας τοῦ BALAMAND.
Ἀποτίμησις καὶ ἀξιολόγησις.

 
 

Εἰσαγωγὴ

5
    Α'. Σύντομος παρουσίασις τῶν ἐξελίξεων τοῦ προβλήματος τῆς Οὐνίας ἐν τῷ διαλόγῳ 8
 1 Ἡ καταδίκη τῆς Οὐνίας εἰς τὴν Βιέννην (1990) καὶ εἰς τὸ Freising τοῦ Μονάχου (1990)
10
 2 Ἡ ἀντίδρασις τῆς Ρώμης εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου ἐν Freising 17
 3 Ἡ στάσις καὶ αἱ ἀποφάσεις τῶν ὀρθοδόξων μετὰ τὸ Freising 24
 4 Ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος  
27
 

***

Β'.  Ἀποτίμησις τοῦ κειμένου τοῦ balamand

31
 1 Ἀναίρεσις τῶν ἀποφασισθέντων ἐν Βιέννῃ καὶ Freising
33
 2 Παραχωρήσεις εἰς θέματα πίστεως ἄσχετα πρὸς τὴν Οὐνίαν 
42
 

 
Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 2 €
    

 

 

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης