Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Προλεγόμενα

      Τὸ θέμα τῆς θέσεως τῶν λαϊκῶν στὴ ζωὴ καὶ ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας ἐπανῆλθε στὴ σύγχρονη προβληματικὴ καὶ στὴ θεολογικὴ ἐπικαιρότητα, ἐξ αἰτίας νομοθετικῶν ρυθμίσεων τῆς πολιτείας καὶ προετοιμαζομένων ἀλλαγῶν στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας. Συγκεκριμένα ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία, ἐνδιαφερομένη νὰ ρυθμίση τὸ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐκκρεμοῦν θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ ὑπεισέλθη καὶ στὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας παρεισάγοντας, ὡς ἐλέχθη προσφυῶς ἀπὸ ἐπίσημη πηγὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὸν προτεσταντικὸ λαϊκισμὸ καὶ ἀνατρέποντας τὴν κανονικὴ τάξη1 μὲ τὸν γνωστὸ καὶ διαβόητο πλέον νόμο 1700/ 1987.

       Διὰ τοῦ νόμου ἐπιδιώκεται ἡ ἀποδυνάμωση τῶν ἐπισκόπων στὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν καθιέρωση τῆς συμμετοχῆς τῶν λαϊκῶν στὴ διοίκηση τῶν μητροπολιτικῶν καὶ ἐνοριακῶν συμβουλίων, ἐνῶ σὲ σχέδιο νόμου γιὰ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ διέρρευσε στὸν  τύπο, προβλεπόταν ἡ συμμετοχὴ τῶν λαϊκῶν καὶ στὴν ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν ἂλλων κληρικῶν. Γι' αὐτὸ στὴν εἰσήγησή μας αὐτὴ* μετὰ ἀπὸ μία γενικὴ ἐκκλησιολογικὴ τοποθέτηση καὶ ἀναφορὰ στὸ παρεξηγημένο ἀπὸ πολλοὺς «βασίλειο ἱεράτευμα» θὰ ἁσχοληθοῦμε μὲ τὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς τῶν λαϊκῶν στὴν ἐκλογὴ τοῦ ἱερατείου καὶ στὸν δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἐπιδιωκόμενο «ἐκδημοκρατισμὸ» τῆς Ἐκκλησίας.

* Ἡ μελέτη ἀποτελεῖ ἐπεξεργασία καὶ συμπλήρωση εἰσηγήσεως ποὺ ἔγινε σὲ ἱερατικὸ συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας (Μάϊος 1988) μὲ θέμα « Ἡ θέση τῶν λαϊκῶν καὶ ἰδιαίτερα τῆς γυναίκας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Λόγω τῆς ἐκτάσεως καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ πρώτου μέρους τοῦ θέματος, δὲν ἀσχολούμαστε ἐδῶ μὲ τὸ θέμα τῆς ἱερωσύνης τῶν γυναικῶν.

1. Βλ. Πληροφορία, Δελτίο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, φ΄θλ. 8-9 Ἰούνιος 1987, σελ. 10.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


    σελ.
1)
   Προλεγόμενα 7
 2)    Ἐκκλησιαστικὴ θεμελίωσις  
9
 3)
  Ἡ παρεξήγηση τοῦ "Βασιλείου Ἱερατεύματος"  
33
 4)
  Ἡ συμμετοχὴ τῶν λαϊκῶν στὴν ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων  
49
        α) Ἐσωτερικὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐκλογὴ  
49
        β) Ἡ διδασκαλία καὶ ἡ πράξη τῆς Ἐκκλησίας  
62
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 3 €
     

 

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης