Τετάρτη, 19 Ιουν, 2024
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   ΠΡΟΛΟΓΟΣ  5
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 
 1. Ἡ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία συνεχίζεται καὶ διὰ τῶν εἰκόνων στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
11
 2. Παράδοση ἢ ἀνανέωση οἱ εἰκόνες; 15
 3. Ἡ σωτηριολογία τῶν εἰκόνων. 24
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 
1.
Ἡ σπουδαιότης τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. 33
 2. Ἡ καθολικότης τῆς τιμῆς τῶν εἰκόνων μαρτυρουμένη ὑπὸ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων.             
40
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 
 1. Τί προκύπτει ἀπὸ τὶς πληροφορίες τῶν πηγῶν.
57
 2. Ἀξιοπρόσεκτα σημεῖα.  
68
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝ ΒΙΘΥΝΙΑ, ΝΙΚΑΙΑΣ

 
 1. Ἡ Νίκαια πρὸ τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
73
 2. Δόξα τῆς Νίκαιας αἱ συνελθοῦσαι ἐν αύτῇ δύο Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, Α' (325), Ζ' (787). 79
 3. Ἡ Νίκαια ὡς πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας. 
103
 4. Οἱ συνδεόμενοι πρὸς τὴν Νίκαια θεολόγοι καὶ συγγραφεῖς.
108
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή:  8 €
    

 

 

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης