Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
   
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
   
Πρόλογος 
 5
 
1
 
Ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Βηθλεὲμ καὶ τοῦ Ἰορδάνη στὸ σκότος τῆς Ἀσίζης
11
 2   Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀπίστους καὶ τοὺς αἱρετικοὺς 15
 3  Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πλήρωμα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ζωῆς. Δὲν ὑπάρχουν κενὰ καὶ χῶρος γιὰ ἄλλες ἀλήθειες 26
 4  Ἔχουν οἱ θρησκεῖες τὸν ἴδιο Θεὸ καὶ κοινὲς ἠθι­κὲς ἀξίες; 34
  α'. Τὰ ἄφωνα εἴδωλα καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες.  36

  β'.Ψεύτικος ὁ Θεὸς τῶν Ἰουδαίων καὶ Μουσουλ­μάνων 39
  γ'. Ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσμὸ ἡ Χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Κρυπτοϊουδαϊσμὸς τὸ Ἰσλάμ. 44
 5  
Ὁ διάλογος τῶν Πατέρων καὶ τῶν Νεομαρτύρων μὲ τὸ Ἰσλὰμ
52
  α'. Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς 52
  β'.  Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς 57
   γ'. Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος ὁ Θεσσαλονικεύς, Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός, Γρηγόριος Δεκαπολίτης, Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης 64
  δ'. Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ, ἀκόμη καὶ ὡς αἰχμάλωτοι καὶ ὑπόδουλοι 68
  ε'. Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 72
  στ'. Ἰωσὴφ Βρυέννιος καὶ Γεννάδιος Σχολάριος 91
  ζ'. Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες
97
   η'. Ἰσλὰμ καὶ νεομάρτυρες. Εἰσήγηση σὲ ἐπιστημονικὸ συνέδριο. 104
 6  
Ἄξιος τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. κ. Παντελεήμων Β'. Ἀκύρωσε διαθρησκειακὴ συνάντηση καὶ ἀπαγόρευσε τὴν κυκλοφορία αἱρετικοῦ βιβλίου.
120

α'. Μὲ ὀρθόδοξες ἐλπίδες στὴν τρίτη χιλιετία 120

β'.  Ἀμέτοχη ἡ Ὀρθοδοξία στὴν κακοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὰ τὴ δεύτερη χιλιετία τοῦ πάπα
122

 γ'.Ἐκκοσμικευμένη καὶ ἄτολμη ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία 124
 
δ'. «Γαλιλαία τῶν Ἐθνῶν» ἡ Ἑλλάδα 126
 
ε'. Φῶς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη 128
 
Σύνοψη

 

133

 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 9 €
     

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης