Κυριακή, 26 Μαϊ, 2024
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Κάρπου και Αλφαίου εκ των 70 αποστόλων, Συνεσίου επισκόπου Καρπασέων Κύπρου, Αλεξάνδου νεομάρτυρος (Θεσσαλονικέως 1794).
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΦΡΑΓΚΕΨΑΜΕ



ΦΡΑΓΚΕΨΑΜΕ

                                       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9
   
Α'

  Ὁ σημερινὸς ρόλος τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος
17
 1. Ἡ Δύση ἐνεργεῖ καὶ σχεδιάζει πάντοτε εἰς βάρος τῆς Ἀνατολῆς
20
 2. Παράγοντες τῆς νεοελληνικῆς ἀποστασίας
23
 3. Ἡ νέα φυγὴ τῶν λογίων καὶ ἡγετῶν
25
 4. Τὸ Βυζάντιο ψυχορραγεῖ, ἀλλὰ ἐπιβιώνει
29
 5. Ὁ ρόλος τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα
32
 6. Νὰ μεταφερθεῖ στὴ Θεσσαλονίκη ἡ πρωτεύουσα
34
 
Β'

  Οἱ Ἑλληνοχριστιανικὲς ἀξίες καὶ ὁ Εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς
37
 1. Ὁ Ἑλληνισμὸς στὴ φύση τοῦ Χριστιανισμοῦ
39
 2. Ἡ ἀποξένωση Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς
47
 3. Στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ΕΟΚ ἀποῦσα ἡ Ὀρθοδοξία
54
 4. Ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς ξένος πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία
59
 
Γ'

  Ἡ ἀνάγκη ἐνεργοποίησης καὶ συντονισμοῦ τῶν δυνάμεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας
73
 1.   Ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει καὶ στὴν Ἑλλάδα 75
 2. Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἀνήκει στὴν σημερινὴ Εὐρώπη
84
 3. Ἡ εὐθύνη τῆς πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας 
90
 4. Ἄμεσες προτεραιότητες
93
 
Δ'

  Ὀρθόδοξος Φωτισμὸς καὶ Εὐρωπαϊκὸς "Διαφωτισμός". Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ Δύση
101
 1. Ὑπερβατικὴ Ἀνατολὴ καὶ ἐνδοκοσμικὴ Δύση
103
 2.  Ὁ θρίαμβος τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν ἐποχή του καὶ στὶς ἡμέρες μας 120
 3. Ὀρθόδοξος Φωτισμὸς καὶ εὐρωπαϊκὸς "Διαφωτισμὸς"
159
 
Ε'

  Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καὶ ἡ πνευματικὴ πορεία τοῦ Γένους
179
 1. Θανάσιμος κίνδυνος γιὰ τὸ Γένος
182
 2. Ἡ προηγούμενη σωστὴ πορεία
186
 3. Ἡ νεοελληνικὴ ἀποστασία
195
 

Εκδόσεις "Βρυέννιος"

 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 5,90€
    

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης