Τετάρτη, 19 Ιουν, 2024
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2006Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2006
                                     

                                                                   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ  
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης (Καθηγητὴς Πανεπιστημίου)
Ἐξωτερικοὶ καὶ ἐσωτερικοὶ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησὶας
485 
 
ΗΘΙΚΑ
 
 Μιλτιάδης Βάντσος (Λέκτορας Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.)
Ἡ αὐτογνωσία κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Μ. Βασιλείου
 495
 
ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ
 
 Παναγιώτης Σημάτης (Θεολόγος)
Ἐρώτηση γιὰ τὶς Κανονικὲς διαδικασίες ἐπιβολῆς Μικροῦ Ἀφορισμοῦ ὑπὸ Μητροπολίτου
 508
 Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μήνας
Ὁ δεύτερος γάμος τῶν κληρικῶν
 519
 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΚΑ
 
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Συνεχίζεται μὲ ταχὺ ρυθμὸ ἡ ἀνόρθωση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
 524
 Γέρων Εὐδόκιμος Σαββαΐτης (Πνευματικὸς Λαύρας Ἁγ. Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου)
Προσφώνηση
 526
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
 
 † Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
 528
 Δημήτριος (Μητρ. Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου)
Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
 532
 Ἀρχιμανδρίτης ΙΕΡΟΘΕΟΣ (Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Βλοχοῦ Αἰτωλίας)
«Τὸ ξεπούλημα τῆς Ὀρθοδοξίας»
 537
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Συνάντηση Βαρθολομαίου καὶ Βενεδίκτου. Μακρὰν τῆς ὁδοῦ τῶν Ἁγίων Πατέρων
 546
 Ἱερὰ Κοινότης Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Ἀνακοίνωσις
 558
 Ἁγιορεῖται Μοναχοὶ
Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, τοὺς ἁγίους Καθηγουμένους καὶ ἀντιπροσώπους τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
 565
 Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Ἀδελφότητος Δανιηλαίων
Ἐπιστολὴ
 573
 Μοναχὸς Θεόφιλος Ἁγιορείτης
Περὶ εἰσηγήσεως τινὸς τοῦ «πάσης» Ἑλλάδος (Μακάρι νὰ μὴ τὴν ἔκαμεν)
 575
 Χρῆστος Κ. Λιβανὸς
Εἶναι ὁ πάπας εὐλογημένος;
 597
 Σύλλογος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν «Ὁ Προφήτης Ἠλίας»
Ἐπιστολὲς
 603
 
ΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
 Ἑλένη Μαυρομάτη (Φιλόλογος)
Ἔσβησε ἡ ἄσβηστη φωτιά!
 618
 Αἰκατερίνη Εὐστρατιάδου (Λογοτέχνις)
Πίστη ἀλώβητη καὶ καθαρὴ
 622
 Παναγιώτα Παπαδοπούλου (Λογοτέχνις)
Ἅγιον Ὄρος 
 623
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ (Συγγραφεὺς-Λογοτέχνης)
Τὸ μεγάλο «ΟΧΙ» (28η Ὀκτωβρίου 1940)
 624
 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
 
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ  626
 Μαρίνα Γκούρβελου
 628
 Βηρσαβεὲ Μανιάτη  630
 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
 
 Βασίλειου Δεντάκη
Ἡ «Συναγωγὴ Πατέρων». Ἕνα πολύτιμο βοήθημα γιὰ τὴ μελέτη τῶν Ἁγίων Πατέρων (Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης)
 632

 

 Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 8 €
  

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης