Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 1999Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 1999
                                                                  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕῼ ΑΓΙῼ  
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Στὴν ἀρχὴ τοῦ δρόμου   
5

 ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ
 

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ἡ ἁγιότητα καὶ ἡ ἀναμαρτησία τῆς Θεοτόκου  

8
 Παρασκευὴ Ρoka
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη      
     20

 ΠΑΤΕΡΙΚΑ - ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
 
 Γεώργιος Θεοδωρούδης
     Τὰ ἀσκητικὰ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης  
26
 Ἄννα Καραμανίδου
Ἁγιοτόκος Μακεδονία
33
 Σουλτάνα Λάμπρου
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 
38
 Ἀναστασία Κυνηγοπούλου
Ἅγιες γυναῖκες στὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα
44

 ΣΤΟΥΔΙΤΙΚΑ
 
 Βασίλειος Τσίγκος
Ἡ προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου        

50

 ΝΙΚΟΔΗΜΙΚΑ
 
 Νικόδημος Ἁγιορείτης
Κακὲς συνήθειες καὶ νεωτερισμοὶ (Ἀγάθη Θεοδοσίου)

 61

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ
 
 Νικόδημος Ἁγιορείτης
Ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλὲς τοῦ Θεοῦ (Μαρίνα Στραβάκου)

69

 ΓΑΜΟΣ - ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 
 Παυλίνα Δούζη
Προγαμιαῖες σχέσεις. Βοηθοῦν ἤ βλάπτουν τὸν γάμο;

72
 Χρῆστος Σεϊταρίδης
Ἁγνότητα καὶ πορνεία κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος 

 

  Ἀποφάσεις - Ἐπιστολὲς - Ψηφίσματα
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν, Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης
 83

 ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Μὲ προβληματισμὸ καὶ περίσκεψη μπροστὰ στὰ οἰκουμενιστικὰ δρώμενα

98
 Γέρων Δανιὴλ Κατουνακιώτης
Διάλογος λατίνου μισσιοναρίου μὲ ὀρθόδοξο ἱερέα
(Νικ. Ζήσης)     

101
 Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος   
Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις 

114

 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ- ΕΠΙΚΑΙΡΑ
 
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Σχόλια σέ ἐπίκαιρα θέματα καὶ γεγονότα

118
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
 
 Ἅγιος Γεώργιος - Ροτόντα Λατρευτικὸς ἢ μνημειακὸς χῶρος; (Γλύκα Χατζούλη - Σουλτάνα Λάμπρου)
132
 Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (Χρῆστος Ἀραμπατζῆς) 139

 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

143
Γέρων Παΐσιος Ἁγιορείτης, Λόγοι Α'. Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγ­χρονο ἄνθρωπο (πρ. Θεόδωρος Ζήσης) - Γεώργιος Π. Θεοδωρούδης, Θεία καὶ ἀνθρωπίνη σοφία κατὰ τὴν πατερικὴν παράδοσιν τῆς Ὀρθο­δόξου Ἐκκλησίας (Κερασία Γαλιγαλίδου) - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Μοναχισμὸς-Μορφὲς καὶ θέματα (Κερασία Γαλιγαλίδου)-Κωνσταντῖνος Π. Κωτσιόπουλος, Τὸ κίνημα τῶν Ζηλωτῶν στὴ Θεσσα­λονίκη (1342-1349). Ἱστορική, Θεολογικὴ καὶ Κοινωνικὴ διερεύνηση (Κερασία Γαλιγαλίδου) - Χρῆστος Α. Ἀραμπατζῆς, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου βιβλιογραφικὰ (Κερασία Γαλιγαλίδου) - Ἡ Ἑκατονταπυλιανὴ καὶ ἡ Χριστιανικὴ Πάρος. Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, Πάρος 15-19 Σεπτεμβρίου 1996. (Χρῆστος Ἀραμπατζῆς).

 

 
                      Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                   
   156  

 Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 4,40 €

 

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης