Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ὀκτώβριος -Δεκέμβριος 2007Θεοδρομία: Ὀκτώβριος -Δεκέμβριος 2007
                                      

                                                                     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ  
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης (Καθηγητὴς Πανεπιστημίου)
Τὸ διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συνέδριο τῆς Θεσσαλονίκης γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο (22-25 Νοεμβρίου 2007)

485
 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ (ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ)
 
 Γεώργιος Τσιγιάννης (Θεολόγος)
Οἱ χρησιμοποιούμενες γλῶσσες στὴν Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο καὶ στὴν Παλαιστὶνη κατὰ τὸν Α' μ.Χ. αἰώνα
(Μέρος Β')
488
 
ΠΑΤΕΡΙΚΑ
 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος Ὀρθ. Ἀδελφ. «Ἅγ. Ἀθανάσιος», Καναδᾶ)
Μιμηταὶ ἢ ἀρνηταὶ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου;
506
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Βασικὰ Θεολογικὰ καὶ Ἠθικὰ θέματα στὶς Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

510
 
ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
 
 Ἀρχιμανδρίτης Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς
Περὶ Χρυσοστόμου Σμύρνης

520
 
ΗΘΙΚΑ
 
 Παυλίνα Δούζη (Θεολόγος)
Ἡ ἀρετὴ τῆς μετανοίας σύμφωνα μὲ τὰ κείμενα τῆς Φιλοκαλίας

529
 Παναγιώτης Σωτῆρχος (Δημοσιογράφος - Συγγραφεὺς)
Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ εἶναι πάντα μία πράξη

544 
 Τηλέμαχος Φιλιππίδης (Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου)
Περὶ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων. Πρῶτος διδάξας ὁ Νέρων

550 
 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 
 Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ πρὸς Ἀρχιμανδρίτην π. Μᾶρκον Μανώλην 563
 Ἐπιστολὴ παπικοῦ ἐπισκόπου Σύρου πρὸς Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ 566
 Ἀπάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὸν παπικὸ ἐπίσκοπο Σύρου 569 
 Ἑλληνορθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης «Μέγας Ἀθανάσιος»
Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ

576
 Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μηνᾶς
Ἐξομολόγησις σκέψεων καὶ προσδοκιῶν ἑνὸς Ὀρθοδόξου Λευΐτη

579
 Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος Βαδραχάνης
Χριστιανισμὸς καὶ Μουσουλμανισμὸς

585
 
ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 
 Διακήρυξη γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς «Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως "Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος"», φορέα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ Ρωμηοσύνη μας 592
 
ΕΘΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ
 
 Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁ ἐπίσκοπος Κίτρους Νικόλαος καὶ ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1878 στὴν Μακεδονία
598
 Μαριάννα Μωροῦ
Κλῆρος καὶ διδάσκαλοι, φωτεινὲς μορφὲς στοὺς ἀγῶνες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ

612
 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 
 Ἄννας Στ. Καραμανίδου
Τὰ Μοναστήρια τῆς Χαλκιδικῆς ἀπὸ τὸν 9ο αἰ. μέχρι τὸν 19ο αἰ.,Θεσσαλονίκη 2007 (Φίλιππος Γερμάνης, Μεταπτυχιακὸς Φοιτητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ)
621
 Παναγιώτη Μ. Σωτήρχου
Ἡ πίστη μας σὲ διωγμὸ (Ποιοὶ καὶ γιατὶ μᾶς πολεμοῦν), Ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 2007.

623 
 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΠΟΙΗΣΗ
 
 Αἰκατερίνη Χ. Εὐστρατιάδου (Λογοτέχνις)
Ἡ Γέννησή Σου Κύριε

625 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
 
 Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος. 1600 Ἔτη (407-2007)

626

 

 Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 8 €
  

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης