Τετάρτη, 19 Ιουν, 2024
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2012Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 

ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ
 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
(Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου)
Στὸν Πειραιᾶ γιορτάσθηκε αὐθεντικὰ ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

 

3


ΒΙΒΛΙΚΑ
 
Χρῆστος Μπαλόγλου (Θεολόγος)
Ἡ πρώϊμη ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ ἡ συμβολὴ τῶν Μικρασιατῶν στὴν διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ7

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Γένεση καὶ ἐξέλιξη τῆς Πατρομαχικῆς Μεταπατερικότητας

18

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
 
Ὅσιος Γαβριὴλ ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς
Διδαχὴ περὶ τῶν ἐσχάτων καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου

57
Μοναχὸς Δαμασκηνὸς Ἁγιορείτης
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνθρωπολογία καὶ ἡ Ἀνθρωπολογία τῆς Ἐπιστήμης


59

ΗΘΙΚΑ - ΒΙΟΗΘΙΚΑ
 
Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος
Ἡ φιλάνθρωπη στάση τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν

91
Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης (Ὁμότ. Καθηγητὴς Ἰατρ. Σχ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)
Ἀπόσυρση "Νομοσχεδίων"


98
Σταῦρος Κουκουτιανὸς (Ἰατρὸς Βιοπαθολόγος - Ἐπιμελητὴς  Β')
Ἀντιλήψεις στὴν Εὐρώπη καὶ Β. Ἀμερικὴ τὴν τελευταία πενταετία πάνω στὰ γενετικὰ τροποποιημένα τρόφιμα101
Μοναχὸς Ἡσαΐας
Ἀνταπάντησις στὶς παραποιήσεις καὶ συκοφαντίες τοῦ μοναχοῦ Γρηγορίου


117
Νικόλαος Χαϊνταρλῆς - Γεώργιος Καστρινὸς
Κατάθεση γνώμης γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις

123

ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ - ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 
Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ
Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος περὶ Οἰκουμενισμοῦ ἐπὶ τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας


128
Ἱερὰ Μονὴ Σταυροβουνίου
Περὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα

134
Μοναχὸς Σεραφεὶμ
Οἰκουμενισμὸς

138
Νεμέσιος
Ἡ "ἰδιωτικὴ ὁδός" καὶ ἡ ὁδὸς "σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις"

143

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
 
Νικόλαος Ἀντωνόπουλος (Διδάσκαλος)
Νεοεποχίτικες ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας

149

ΗΘΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
 
Χρῆστος Λιβανὸς (Πρόεδρος Ὀρθ. Ἀδελφ. "Ἅγιος Ἀθανάσιος" Καναδᾶ)
Ἡ παραβολὴ τῶν μυρίων ταλάντων καὶ οἱ δανεισταὶ τῆς Ἐλλάδος152
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μηνᾶς
"Ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν"

156

 

 

 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
 Γραφικὲς Τέχνες – Ἐκδόσεις
 «Τὸ Παλίμψηστον»,
 Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
 & 2310.286247  fax 2310.276590 – e-mail: [email protected]
 Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 8 €

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης