Τετάρτη, 19 Ιουν, 2024
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος1999Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Καλοτάξιδη ἡ Θεοδρομία   

5
 Τριαδολογία - Χριστολογία  

  Νικόλαος Ζήσης
Ἡ ἀπεικόνιση τῆς Ἁγίας Τριάδος   

11
 Θεομητορικὰ  
  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ἡ Παναγία ὡς Παρθένος καὶ  Ἀειπάρθενος

31
 Πατερικὰ - Ἁγιολογικὰ  
  Σωτήριος Λυσικάτος
Οἱ Ἅγιοι καὶ τὰ ζῶα   

42
  Σουλτάνα Λάμπρου
Ἀναστάσεις ζώων στοὺς βίους τῶν Ἁγίων       

56
  Κερασία Γαλιγαλίδου
Ἡ ἀρετὴ τῶν δακρύων κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Φιλοκαλίας 

66
 Στουδιτικὰ  
  Βασίλειος Τσίγκος
Ἡ Προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου

79
 Διδακτικὲς διηγήσεις  
  Εὐεργετινὸς
Γιατὶ ἀπαρνήθηκε τὰ ἐγκόσμια (Μαρίνα Στραβάκου)

92
 Οἰκουμένη - διάλογοι ἀλήθειας  
   Οἰκουμενιστικὰ              
96
 Ἀποφάσεις - Ἐπιστολὲς  
 Α. Πιθανὴ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα  
97
 1.   Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου
97
 2.   Τῶν ἡγουμένων καὶ μοναχῶν 
98
3.   Τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν

 

      100
 4.   Τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους       
       106
             Β. Τὸ Διαχριστιανικὸ Συμπόσιο             
109 
 1.   Τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, π. Γεωργίου        
 109
 2.   Τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν
 113
 Ἱστορικὰ-Ἐθνικὰ-Κοινωνικὰ  
  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Στὴ Σερβία κτυποῦν τὴν Ὀρθοδοξία

  115
  Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος
ΝΑΤΟ ἐναντίον Σερβίας. Οἰκονομικὸς ἢ θρησκευτικὸς πόλεμος;  

  118
Αξιοσημείωτα- Ἐπίκαιρα 
 
  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Σχόλια σὲ ἐπίκαιρα θέματα καὶ γεγονότα

 
 Βιβλιοπαρουσίαση  
 Πρεσβύτερος Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικὸ Ἐγχειρίδιο.
Στοιχεῖα ἀγωγῆς γιὰ τὴν τάξη καὶ τὴ Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας (πρ. Θεόδωρος Ζήσης)- Γεροντικὸ περὶ ὀνείρων καὶ ὁραμάτων, (Κερασία Γαλιγαλίδου)- Δύο μεγάλες μορφὲς τοῦ αἰῶνος μας. Ἀναφορὰ στὴν ἀλληλογραφία τους (Κερασία Γαλιγαλίδου) - Χρυσόστομος Μοναχὸς Διονυσιάτης, Θεὸς Λόγος καὶ ἀνθρώπινος λόγος. Οἱ ἐνέργειες τῆς ψυχῆς
στὴν πατερικὴ ἀνθρωπολογία (Νικόλαος Ζήσης) - Βασίλειος Δ. Τσίγκος, Ἐκκλησιολογικὲς θέσεις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Αὐθεντία καὶ πρωτεῖο (Ἄννα Καραμανίδου)                                                      
 150

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 4,40 €

 
                                                                                  


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης