Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο ΜακράκηΧριστιανισμὸς καὶ Πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
  ΠΡΟΛΟΓΟΣ
5

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
9
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ο ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
 
1. Ἡ πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸν 19ο αἰώνα
13
   α.  Ἡ πολιτικὴ ζωὴ
13
   β.  Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση 18
2.
Ἡ ἀναμορφωτικὴ δράση τοῦ Μακράκη
23
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
 
1.
Ἡ πολιτεία ὡς ἀντικείμενο τῆς πολιτικῆς
41
2.
Ἡ γένεση τῆς πολιτείας
43
3.
Ἡ ἐμφάνιση τῆς "ἀληθοῦς" καὶ τῆς "ψευδοῦς" πολιτείας
50
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
 
1.
Ἡ πολιτικὴ διάσταση τοῦ Χριστιανισμοῦ
57
2.
Τὰ εἴδη τῶν πολιτευμάτων
61
3.
Ἡ ἀποστολὴ τῆς πολιτείας
66
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ
 
1.
Οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ ἀρετές τους
77
2.
Ἡ ὑποταγή: ἡ νομιμοποίηση καὶ τὰ ὅριά της
87
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ο ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΚΗ
 
1.
Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ὡς "περιούσιος λαὸς" τοῦ Θεοῦ
97
2.
Τὸ ὅραμα τῆς καταλύσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τῆς ἱδρύσεως τῆς χριστοκρατικῆς πολιτείας
103
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΚΗ
 
1.
Ἡ θρησκευτικὴ ὀργάνωση "Ζωὴ"
111
2.
Ἡ "Χριστιανικὴ Δημοκρατία"
117
3.
Ὁ Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης
124
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


129

   ZYSAMMENFASSUNG 133
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 137
 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 6 €
     

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης