Σάββατο, 13 Ιουλ, 2024
Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου οσίου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣΟ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
     
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 
5
 Α'.  
Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου μὲ τὸν Ἁγιορείτη Γέροντα Δανιὴλ Κατουνακιώτη.
13
  1.
Σύντομη παρουσίαση τῆς ἀλληλογραφίας.
16
  2.
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος βάσει αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν.
18
  3.
Ὁ Γυναικεῖος Μοναχισμὸς στὴν ἀλληλογραφία τους.
25
 Β'.  
Τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
39
  1.
Ἡ ἁγία πλεονεξία καὶ ἡ δόξα του.
41
  2.
Πρόσωπο καὶ ἀρετή.  Ἐραστὴς καὶ ἐργάτης τοῦ  ἀγαθοῦ.
47
  3.
Τὸ ἔργο καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
53
 
Γ'.
 

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὡς διδάσκαλος 


65
  1.
Ἡ διδασκαλική του πορεία.  Σύντομη παρουσίαση.
67
  2.
Οἱ παιδαγωγικὲς ἀρχὲς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
80
  3.
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὡς πρότυπο διδασκάλου. 94
 
Δ'.
  Ἡ Ἑλληνοπρεπὴς παιδεία κατὰ τὸν Θρακιώτη Ἅγιο Νεκτάριο.

99
  1.
Ἡ μαθητικὴ καὶ διδασκαλική του πορεία.
102
  2.
Γνωρίσματα τῆς ἑλληνοπρεποῦς παιδείας.
107
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

 
 
Α'.
  Περὶ ἀληθοῦς καὶ ψευδοῦς μορφώσεως.

119
  1.
Ἡ κλῆσις τῶν ἐφήβων ἐν τῇ κοινωνίᾳ.
122
  2.
Ὁμιλία περὶ Γυμναστικῆς.
141
  3.
Γραφὴ περὶ αὐτοχειρίας (=αὐτοκτονίας).
150
    α'.  Αἴτια τῆς ἀπογνώσεως.
153
    β'.  Περὶ τοῦ ἂν πρέπῃ νὰ κηδεύωνται οἱ αὐτόχειρες.
168
 
Β'.
  Ἡ ἀγωγὴ τῶν παίδων καὶ αἱ Μητέρες.

173
 
Γ'.
   Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας ὡς προπαιδείας εἰς τὸν Χριστιανισμόν.
 
185
   

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 9 €
    

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης