Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ

                                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  7
  Β. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ

 

11

 1.   Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἑτερόδοξους 11
       α) Ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι ἀγαποῦν ἀλλὰ καὶ θυμώνουν. Ἀποκόπτουν τοὺς αἱρετικοὺς


12

       β) Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γιὰ τὸν πάπα καὶ τοὺς λατίνους 20
       γ) Ὁ Ἅγιος Νικόδημος γιὰ τὸν πάπα καὶ τοὺς Λατίνους 24
       δ) Καλὸς πόλεμος καὶ κακὴ εἰρήνη 29
 2.   Οἱ διεξαγόμενοι διάλογοι μὲ τοὺς ἑτεροδόξους 32
       α) Περισσότερες οἱ ζημιὲς ἀπὸ τὰ κέρδη 32
       β) Ἡ ἀπομάκρυνσή μου ἀπὸ τὸ διάλογο λόγω τῆς Οὐνίας 38
 3.  Ἡ επίσκεψη ἔχει καθαρὰ προσκυνηματικὸ χαρακτῆρα 49
 4.  Τὸν προσκάλεσε ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία καὶ ὄχι ἡ Ἐκκλησία 52
 5.   Τὸ εὐρωπαϊκό μας πρόσωπο 56
 6.   Δὲν φοβόμαστε τὸν Πάπα 61
 7.   Ὑπακοὴ καὶ ἐμπιστοσύνη στοὺς ποιμένες 63
 8.  Πῶς δεχόμαστε ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες; Τὸν Τοῦρκο Μουφτῆ, τὸν Δαλαϊλάμα, τὸν πατριάρχη τῶν Κοπτῶν;


67

 9.  Φανατικοὶ καὶ ἀκραῖοι ὅσοι ἀντιτίθενται στὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα 

69

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 72
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 2 €
     

 

 

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης