Τετάρτη, 19 Ιουν, 2024
Ιούδα του αποστόλου, Παϊσίου και Ζήνωνος οσίων, Ζωσίμου μάρτυρος.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
Α'  Δωδεκαθεϊσμὸς
 

Ἀρχιμανδρίτου ΙΩΣΗΦ, Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξηροποτάμου, Ἀπὸ τὴν παλαιὰ στὴ σύγχρονη εἰδωλολατρία. Ἡ λατρεία τῶν κτισμάτων πλάνη τοῦ Διαβόλου (Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία)

 

 

 

 

49-59

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ, Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν εἰδώλων στὴν Παλαιὰ Διαθήκη

 

61-89

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΟΥ, Ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔναντι τῆς εἰδωλολατρίας

91-115
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΙΡΑΚΗ, Ἡ εἰδωλολατρία στὰ συγγράμματα τῶν Ἀπολογητῶν
117-133 
 Πρωτοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Εἴδωλα καὶ εἰδωλολατρία στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

135-149
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, Μάρτυρες καὶ εἴδωλα.  Τὸ παράδειγμα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης

151-163
ΗΛΙΑ ΜΠΑΚΟΥ, Ἡ ἑλληνοειδωλολατρία καὶ ἡ ἀντιμετώπισή της κατὰ τὰ ἁγιολογικά, ὑμνογραφικὰ καὶ ἄλλα ποιητικὰ κείμενα

 


165-215

ΔΕΣΠΩΣ ΑΘ. ΛΙΑΛΙΟΥ, Ἑρμηνεία τῆς παραβατικῆς πορείας τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ ἡ ἐποχή του217-225

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Γεώργιος Γεμιστὸς Πλήθων.  Ἡ οὐτοπία ἑνὸς νέου Ἰουλιανοῦ227-235

ΚΩΣΤΑ ΓΑΝΩΤΗ, Ἡ οὐτοπία τῶν Νεοειδωλολατρῶν


237-241

Πρωτοπρεσβυτέρου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ, Οἱ τάσεις ὑπερβάσεως τῆς εἰδωλολατρίας στὴν ἀρχαία φιλοσοφία καὶ οἱ σύγχρονες εἰδωλολατρίες
243-251

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΩΛΟΥ, Ὠφέλησε ἢ ἔβλαψε ὁ Χριστιανισμὸς τὸν Ἑλληνισμό; 

 

253-261

ΑΓΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία στὸ Βυζάντιο


263-280

Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ὁ "μῦθος" γιὰ τὴν καταστροφὴ ἀρχαίων μνημείων ἀπὸ Χριστιανοὺς281-292

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, Ποιμαντικὴ θεώρηση τῆς Νέας Εἰδωλολατρίας

293-304
Γέροντος ΜΩΫΣΕΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Ψυχολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου τῆς Νεοειδωλολατρίας

305-315
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΟΥΛΤΣΗ, Ἡ ἀναβίωση τῆς εἰδωλολατρίας ἐξ ἐπόψεως κοινωνιολογικῆς
317-325
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, Τεκτονισμὸς καὶ εἰδωλολατρία στὸν ἑλληνικὸ χῶρο
327-342
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΙΠΠΑ, Ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισις τῆς Νεοειδωλολατρίας
343-358
Μοναχοῦ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, Νεοειδωλολατρία καὶ "Νέα Ἐποχὴ"
359-380
Ἀρχιμανδρίτου ΠΑΛΑΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΗΝΟΥ, Ἡ Νεοειδωλολατρία στό Διαδίκτυο
381-393
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, Παρέμβαση
395-399

Β' Ὑποτίμηση Παλαιᾶς Διαθήκης
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας

 


403-410

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, "Προέλαβε τὴν Καινὴν ἡ Παλαιά.  Οὐ καινὰ τὰ καινά."

 

411-427

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ, Ἡ θέση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴ Βυζαντινὴ Φιλολογία.  Ἡ περίπτωση τῆς λεξικογραφίας

 

 

429-445

Ἀρχιμανδρίτου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ οἱ κλασικοὶ συγγραφεῖς στὰ κείμενα τῶν διδασκάλων τοῦ Γένους Εὐγενίου Βουλγάρεως καὶ Νικηφόρου Θεοτόκη

 447-462

Ἀρχιμανδρίτου  ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΗ, Ἐνδοεκκλησιαστικὴ ὑποτίμηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης463-476


Γ' Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες

 


Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ἱστορικὰ τῶν Ὀλυμπικῶν Ἀγώνων479-492

Ἀρχιμανδρίτου  ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ, Τὸ σῶμα στὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση καὶ στὴν Ἐκκλησία

 

 

493-502

Πρωτοπρεσβυτέρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

 503-508

ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΥ, Ἡ ἰατρικὴ πλευρὰ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

509-516
ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΪΝΗ, Παθολογικὰ στοιχεῖα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

517-524
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ, Ἡ οἰκονομικὴ πλευρὰ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

 

525-531

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 535-542

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης