ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

•    Φαινόμενα Νεοειδωλολατρείας - Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2004

•    Πρακτικὰ Διορθόδοξου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα Οἰκουμενι­σμός. Γένεσις - Προσδοκίες - Διαψεύσεις (τόμος Α´ καί Β´), Θεσσαλονίκη 2008

•    Πρεσβ. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου, Ἡ Συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικούς (β' ἔκδοσις), Θεσσαλονίκη 2009.

 


ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ
Δωδεκαθεϊσμός. Ὑποτίμηση Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
Γένεση - Προσδοκίες - Διαψεύσεις. Πρακτικὰ Διορθοδόξου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου. Αἴθουσα Τελετῶν Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 20 - 24 Σεπτεμβρίου 2004...
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Β-ΤΟΜΟΣ
Γένεση - Προσδοκίες - Διαψεύσεις. Πρακτικὰ Διορθοδόξου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου. Αἴθουσα Τελετῶν Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 20 - 24 Σεπτεμβρίου 2004...
Ἡ Συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικοὺς - Προσεγγίζοντας τὴν κανονικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας
Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστ. Γκοτσοπούλου, Ἐκδόσεις Θεοδρομία, Θεσσαλονίκη 2009.


Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 04/12/2023 11:20:05 πμ