ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ
                                       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

   ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
3
   
Α'
 
  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ  
 1. Ἡ θρησκεία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων
9
 2. Ὀρφεὺς - Ὀρφισμὸς
 18
 3. Πυθαγόρας - Πυθαγορισμὸς 
26
 4. Ἡ σαρκικὴ ἁγνότης στὸν Ἑλληνισμὸ
54
  α) Εἰς τήν Θρησκεία
54
   β) Εἰς τήν Φιλοσοφία
60
 
Β'
 
   Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ
 
1.
Γενικὴ ἱστορικὴ εἰκών περὶ τοῦ Πλάτωνος 
83
 2. Ἡ ὀντολογικὴ διαρχία τοῦ Πλάτωνος
87
 3. Ἡ πτώση τῆς ψυχῆς στὸν αἰσθητὸ κόσμο 
95
 4. Ἡ ὁδὸς τῆς ἐπανόδου
107
 5. Ἡ ἐσχατολογία τοῦ Πλάτωνος 
126
   
Γ'
 
   ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ
 
 1. Οἱ σχέσεις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο­στόμου πρὸς τὸν Πλάτωνα καὶ τὴ Φιλοσοφία
135
 2. Παῦλος καὶ Πλάτων κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο
151
 3. Θεία καὶ ἀνθρώπινη σοφία κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ
167
 4. Τὸ σῶμα στὸν Πλάτωνα καὶ στὸν Χριστιανισμὸ
187
 
Δ'
 
   ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ  
 1. Ἐξουδαϊσμὸς καὶ ἐξελληνισμὸς στὴν ἀρχαία ἐκκλησία
203
 2. Ἐξελληνισμὸς καὶ Σχολαστικισμὸς
 213
 3. Βιβλικὴ ἢ ἑλληνικὴ ἢ πατερικὴ θεολογία
 223
 4. Ὁ ἐξελληνισμὸς τῆς Μυστικῆς Θεολογίας
 225
 
 Εκδόσεις "Βρυέννιος"
 
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 8 €
     

 Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 26/05/2024 4:59:24 πμ