ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Χωρισμὸς ἢ συναλληλία;

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


   ΠΡΟΛΟΓΟΣ  5
   

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΧΩΡΙΣΜΟΣ Ή ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ;

 
   Πρόλογος     
 11
 1. Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ  13
2.

Ὁ χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ξενόφερτο σύστημα   

 15
 3. Τὸ Σύνταγμα τοῦ 1975 ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὸ χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας  
 18
 4. Πρότυπο σχέσεων ἡ βυζαντιακὴ συναλληλία
 22
   Ἐπίλογος - Συμπέρασμα  31
   

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 
 1. Τὸ αἴτημα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ξενόφερτο καὶ τεχνητὸ  35
 2. Ἡ διαχρονικὴ πράξη καὶ στάση 
 40
 3. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χρυσοστόμου
 46
             α'. Τὸ ἀήττητο καὶ ἀκατάβλητο τῆς Ἐκκλησίας
 46
             β'. Ἡ πολιτικὴ  ἐξουσία  49
             γ'.  Σχέσεις ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἐξουσίας 
 54
   Ἐπίλογος
 59
 

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 5 €
     

 

 

                                                                                          
Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 19/06/2024 3:57:50 μμ