Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2016

Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2016
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ
 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης (Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου)
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος προσβάλλει τὴν Συνοδικὴ Παράδοση 
5

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
 
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
Ὑπόμνημα πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας  
20
† Γέρων Δανιὴλ Κατουνακιώτης
Φωνὴ ἐξ Ἁγίου Ὄρους. Διὰ τὴν προσεχῆ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον
33
† Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
Περὶ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
54
† Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης
Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον
62
† Γέρων Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος
Σκοτεινὲς δυνάμεις προωθοῦν τὴν Σύνοδο
70
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας 
83
Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας
Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 21.04.2016 μὲ πρόταση γιὰ τροποποιήσεις τοῦ προσυνοδικοῦ ἐγγράφου σχετικὰ μὲ τὴν στάση πρὸς τοὺς λοιποὺς χριστιανούς
90
Μητροπολίτης Λόβετς Γαβριήλ
 Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτο
93
Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νικόλαος
Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως Νικολάου καὶ Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας Φιλιππουπόλεως πρὸς τὸν Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτο
96
Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
Ἐνστάσεις διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον 
98
Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος
Ἐπιστολὴ Α'
Ἐπιστολὴ Β'
Ἐπιστολὴ Γ'  

102
108
111 
Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
Πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου 
120
Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ
Ἐπιστολὴ περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου 
125
Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴ ΔΙΣ γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο 
149
Μητροπολίτης Γλυφάδας Παῦλος
Ἐρωτήματα περὶ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο 
157
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
164
Μητροπολίτης Γκόρι καὶ Ἀτένι Ἀνδρέας
Ἀπάντηση στὸν Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Τσέτση 
181
Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα 
189
Ἱερὰ Μονὴ Ξηροποτάμου
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα  
192
Ἱερὰ Μονὴ Ζωγράφου
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα  
195
Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου
 Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα 
198
Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα  
202
Περιοδικὸ "Ὁ Σωτήρ"
Τὰ μεγάλα ἀδιέξοδα τῆς Μεγάλης Συνόδου 
205
Ἱερομόναχος Ἀρσένιος & Συνοδεία (Ἱ.Κ. "Παναγούδα", Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου)
"Ὁμοφωνία" καὶ "Αὐθεντία" τῆς Μελλούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου 
209
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὑπόμνημα γιὰ τὴν ἀπόρριψη τοῦ συνοδικοῦ κειμένου "Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον"
214
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Παλαιὸ καὶ Νέο Ἡμερολόγιο καὶ ὁ Κοινὸς Ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα. Γιατὶ ἀπέσυρε τὸ φλέγον θέμα ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος; 
264
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἀπάντηση στὸ ἄρθρο τοῦ καθηγητῆ τῶν ΗΠΑ Γ. Δημακόπουλου 
292
Δημήτριος Τσελεγγίδης (Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ)
Θεολογικὲς Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ Κειμένου: "Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον"
305

Δημήτριος Τσελέγγίδης
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου 

309
Γιώργι Τοντόρωφ (Θεολόγος)
Τὸ κοσμικὸ πνεῦμα κατὰ τῆς Συνοδικότητος. Ἡ Μεγάλη κοσμικὴ Σύνοδος, ἡ μικροψυχία, ἡ ἀφύπνιση 
312
Γιῶργος Παπαθανασόπουλος (Δημοσιογράφος)
Ἡμερίδα Θεολογικῆς Σχολῆς γιὰ πανορθόδοξη θλίψη καὶ ἀνησυχία 
337
Ἰωάννης Τάτσης (Θεολόγος)
Πανορθόδοξος Σύνοδος μὲ ἀποκλεισμοὺς Ἐπισκόπων 
341
Ἰωάννης Τάτσης
 Πανορθόδοξη Τιμωρία τῶν "Ἀγωνιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας"
343
Πολίτες Ἠμαθίας-Πτολεμαΐδος
Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
346
Ὀρθόδοξοι Κρῆτες
 Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
349

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή  09.00-17.00
 Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 13/07/2024 10:40:07 πμ